Stedet mitt

«Barnehagedagen er en fin mulighet til å ta en pust i bakken for å faktisk reflektere over hva vi holder på med». Det var en uttalelse fra en av de ansatte i forbindelse med markering av barnehagedagen.

I dag markeres Barnehagedagen i de fleste barnehager over hele landet. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Vår leder Geir Røsvoll sier at barnehagen er en viktig kulturarena hvor barn får kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner og muligheten til å oppleve tilhørighet til eget nærmiljø. Utdanningsforbundet Trøndelag var så heldig å oppleve dette på nært hold i dag i flere av barnehagene i Midtre Gauldal.

Vi var med på samlingsstund hvor barna fikk se huset sitt med bruk av google maps. En modernisert bruk av kartverktøy. Vi fikk se to barnehager som møttes på tvers for å a felles ute/skidag i et herlig vær i deres nærmiljø. En barnehage hadde lagt opp til foreldrekaffe hvor de samtidig hadde organisert en utstilling som presenterte bilder og tegninger av plasser de hadde vært i og rundt nærmiljøet sitt.

Temaet for barnehagedagen er nært knyttet opp mot rammeplanen med fagområdet «nærmiljø og samfunn». Der står det at barnehagen skal gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer bidra til at barna gjøres kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Dette viser et lite innblikk i den fantastiske jobben som gjøres hver dag i en av våre viktigste barndomsarenaer.

Gleder oss til å få innsendte bilder fra barnehagene i fylket. De som sender inn er med i trekningen av gavekort på bokpakke til verdi av 1500 kr. Bilder sendes til: [email protected]

Akedag i barnehage