GI GASS OG HOLD FAST!

Var tittelen på innslaget til Samuel Massie på årets lederkonferanse med tittelen: «Hvordan lede i en utfordrende hverdag». Hans utrolige historie fra utenforskap i skolen til reise med Berserk til Antarktis og med reiser med bestefar, ga oss et annerledes perspektiv på både hvor forskjellige vi er og at veien til et godt liv kan være meget ulik.

De 200 lederne som var tilstede lot seg engasjere da Ole Andre Bråten innledet om «Vold og trusler i oppvekst- og utdanningssektoren. Ditt ansvar som leder og aktuelle tiltak som gir effekt». 

Psykolog Jon Martin Berge skjerpet lattermusklene våre med sin humoristiske tilnærming til det alvorlige temaet «Hvordan bevare god mental helse i krevende tider». Med fokus på mentale muskler i form av sunn mental tankegang, tok han oss med i tematikk om både behov for tilhørighet, velvære og mening og motivasjon i arbeidslivet

Bilde: Jon Martin Berge

Da advokat Jorun Bjerke innledet om ytringsfrihet for ledere, stilte hun spørsmålet om hvordan vi kan sikre en god ytringsfrihet gjennom partsamarbeid og støtte de som engasjerer seg i det offentlige rom. Hun løftet fram at det egentlig er lite som begrenser vår ytringsfrihet, og hvordan vi må verdsette uenighet og heie på de som ytrer seg.

Avrunding av kurset med en praksisfortelling om lederes ytring og budsjettkritikk, viste kjernen i ytringsfriheten. Vi fikk høre hvordan frykt og mistillit kan utfordre forståelsen av lojalitet og ønsket om å skape et godt ytringsklima. Å stå i beskyldninger om å opptre uryddig og inkompetent kan kreve ekstra mot, mens målet må være at ytringsfriheten bidrar til åpenhet og kompetanse.