Barnehagedagen 2024

GRATULERER til de to vinnerne etter Barnehagedagen 2024.

Kanutten barnehage i Verdal markerer barnehagedagen hvert år og benytter plakater og materiell som er finnes på våre hjemmesider. Hvordan dagen blir markert har variert ut fra tema, alt fra foreldrekaffe, forestillinger, utstillingsvegg med mer der barnehagen får synliggjort sitt arbeid. Barnehagen planlegger tema inn i fagområdene som ligger i Rammeplanen og gjør gjerne litt mer ut av dagen, slik at temaet er aktivt både før og etter selve barnehagedagen. Pedagogisk leder Ann Kristin Røkke forteller at barnehagen jobber med temaet både på storbarn og småbarn, det er planlagt godt og tilpasset alder og modenhet.

I år hang de opp bilder av kjente steder i Verdal som de snakket sammen med barna om. Her var det gammelt bilde av hvordan Kanutten barnehage så ut for mange år siden, samt bilder fra Verdal i gamle dager. De skrev ut kart over Verdal og hver avdeling markerte hvor barna i barnehagen bor og dette kikket de på sammen med barna. Stas å se hvor de andre barna bor. Barnehagen fikk også besøk av Ingvild Blæsterdalen som hadde samlingsstund med alle barna i. Hun viste fram ulike instrumenter før hun sang noen gamle barnesanger som har opprinnelse fra Verdal. Dette var sanger som «Liten fuggel å Låttådaln», «katta pionn onma», «tenn løse» og «Laling fra Stekstad».

 

Storås barnehage har store arealer å boltre seg på siden barnehagen ligger i en nedlagt skole. Barnehagen består av 36 barn hvorav 9 under 3 år. Vi møter pedagogisk leder Anette Snekvik som forteller at årets tema for dagen passet perfekt inn i arbeidet de jobber med året gjennom. I år sendte barnehagen  forespørsel ut til nærmiljøet for å høre om noen ville dele tanker og opplevelser om barnehagen, minner fra barnehagen eller om de ville si noe om hva barnehagen i nærmiljøet betyr for de.

De fikk mange tilbakemeldinger, både fra foreldre som selv har gått der og som delte gode minner. Næringslivet og andre ser betydningen av en levende bygd, og de ser det verdifulle i at alle kjenner alle i det lille samfunnet. De har tett samarbeid med nærmiljøet og gårdene omkring. Når lammingen er ferdig på våren får de telefon med spørsmål om de vil komme og se. På den ene gården får de dyrke sine egne grønnsaker på en egen åker, og som skolestarterne får høste når den tid kommer. Ellers forteller Snekvik om adventsamling i fjøset, vasking av bil i vaskehallen, dekorering av butikken og litteraturhuset, og ikke minst bruk av aktivitetsparken som idrettslaget drifter.