Hva er tilskuddsordningen?

Vil du vite mer om tilskuddsordningen til for lokal kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT?