- Vi streiker for framtida!

-  Vi er ikke noen få, kravstore lærere. Vi er mange, og vi er sterke! sa lokallagsleder i Stjørdal til de mange frammøtte. Både i Stjørdal og i Steinkjer var det mange som møtte opp for å støtte streiken.

På torget i Stjørdal hadde 500 medlemmer og andre møtt opp for å vise støtte til de som er tatt ut i streik ved Stokkan ungdomsskole og Ole Vig videregående skole. Blant appellantene var Inger-Anne Sundbø, lokallagsleder Stjørdal, som hadde følgende budskap til de frammøtte:

- Når vi samles her i dag er det for å markere at vi, en samlet lærerstand, ikke vil la oss pille på nesen. Det er historisk at ingen av lærerorganisasjonene har godtatt årets lønnsoppgjør. Det bør være et meget tydelig signal til KS.

- Både her lokalt og nasjonalt uttrykker politikere sine ambisjoner for skolen. Lærerne skal bli både flere og bedre. Skolen skal være et sted hvor alle får like muligheter, og den skal være et sted for læring. Når KS nok en gang velger å nedprioritere lærerne, er det lite som minner om store ambisjoner. Denne streiken handler om framtiden til norsk skole. Lønnspolitikk er utdanningspolitikk. Vi streiker for framtida og statusen til lærerprofesjonen. Det gjør noe med yrkesstoltheten å ha en arbeidsgiver som ikke anerkjenner at bare lærere er lærere, sa Inger-Anne Sundbø.

Hege Valås, 2.nestleder Utdanningsforbundet, Kai Nilsen, Utdanningsforbundet Trøndelag, og Gry Camilla Tingstad, Utdanningsforbundet Trondheim holdt også appeller. Vi fikk også en støtteappell også fra Kenneth Sandmo Grip, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund.

 

Også i Steinkjer var det stort oppmøte for å markere streiken og flere appellanter, blant dem fylkesleder Geir Røsvoll, som gikk i rette med KS' påstander om at lærerkrisen kan avblåses:

- De fratar lærerutdanningen, og dermed også lærerprofesjonen, faglig autoritet, og sender et signal til alle som skal velge en utdanning om at det ikke er noen grunn til å søke lærerutdanning, man kan saktens bli lærer uten. Det er så lave ambisjoner på vegne av landets elever at jeg blir skremt! sa en engasjert fylkesleder til forsamlingen.

Streikeleder i Steinkjer, Hilde Waaseth Nicolaisen og sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode holdt også appeller, og Per Tomas Holtan og Kristoffer Skei fra duoen "Skei & PT" var også på plass for skape liv og røre.