Stor markering i Trondheim

Trondheim torg var fylt av motiverte og kampklare lærere og støttespillere da Utdanningsforbundet holdt streikemarkering onsdag kveld. - Det er på tide med et politisk opprør mot den uansvarlige arbeidsgiverlinja KS fører, sa en engasjert fylkesleder Geir Røsvoll

- Vi trenger en arbeidsgiver som kan styrke og bygge utdanningssektoren. Det har vi ikke nå. Det bør bekymre det politiske Norge, sa fylkesleder Geir Røsvoll, og fortsatte: 

- KS bagatelliserer og fornekter den store lærermangelen, KS lar lærerne være lønnstapere for sjette år på rad og fornekter den dokumenterte mindrelønnsutviklinga siden 2004 - en dokumentasjon DE SELV har vært med på å utarbeide!

- KS mener at man ikke trenger lærerutdanning for å være lærer, KS er motstandere av minstenorm for lærertetthet og pedagog- og bemanningsnorm i barnehagen, KS mangler fullstendig vilje til å lage en strategi for hvordan en skal rekruttere og beholde lærere. Jeg klarer ikke å se dette på en annen måte enn at KS ønsker en billigere skole, ikke bedre, tordnet Røsvoll.

- Det er på tide med et politisk opprør mot den uansvarlige arbeidsgiverlinja KS fører. Det handler om framtida til Norge som kunnskapsnasjon, avsluttet fylkeslederen til stor applaus fra de frammøtte. 

Markeringen bød på flere gode appellanter: 

Leder i Utdanningsforbundet Trondheim, Gry Camilla Tingstad.

Inger Anne Sundbø, streikeleder i Stjørdal.

Hanne Lise Fahsing, leder for LO i Namsos og omegn kom for å vise sin støtte til de streikende. Det gjorde også representanter for flere politiske partier: 

For Trondheim Arbeiderparti, Sara Shafighi

Trondheim Venstre, Erling Moe

Rødt Trøndelag, Hege Bae Nyholt

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal skulle holde også appell, men måtte melde forfall. I stedet kom Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.