Ny hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen

Lars Tsujimoto Frengstad ble denne uken valgt som ny hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Trøndelag fylkeskommune. Han tar dermed over for Erling Elias Skjelstad, som går over i annen jobb etter sommeren.

Lars, som er 31 år gammel, har siden 2019 vært arbeidsplasstillitsvalgt på Tiller videregående skole i Trondheim. Han sier at han går inn i vervet som hovedtillitsvalgt blant annet fordi han håper å lære mer om partssamarbeidet. - Ved å være tillitsvalgt i fylket håper jeg også å kunne reise rundt og møte nye folk, og lære mer om de andre videregående skolene i fylket. Også vet jeg at det er veldig flinke folk som allerede er hovedtillitsvalgt, så jeg håper å kunne få noe lærdom av de også!

For å få på plass en ny HTV så raskt som mulig ble valgmøtet holdt digitalt. Det var en enstemmig valgkomite som la frem sin innstilling, og valgmøtet ga sin fulle tilslutning. Lars vil nå fungere som én av fem hovedtillitsvalgte frem til sommeren 2023.