Medlem nummer 16 500!

Vi gratulerer Maya Rønning Lindseth og Tiller videregående skole med Utdanningsforbundet Trøndelag sitt medlem nr 16 500!

Mens vi fremdeles har en vervekampanje pågående, ønsket vi å markere at vi har nådd et historisk høyt medlemstall i Trøndelag.

Maya er nyutdannet lærer, og på spørsmålet om hvorfor hun ønsket å være medlem hos oss, svarte hun kort og godt at hun har skjønt at det er både bra og viktig. Vi ønsker Maya lykke med jobben, og velkommen til oss i Utdanningsforbundet!

Husk at du kan fortsatt vinne flotte premier om du verver eller blir vervet - les mer om vervekampanjen vår her!