Gjenvalgt som HTV for Nord Universitet

Roger Hanssen ble gjenvalgt som HTV for Nord Universitet.

Det ble avgitt 35 stemmer, 34 til Roger Hanssen og 1 blank stemme. 

Roger Hanssen er universitetslektor trafikkfag, Nord universitet Stjørdal. Han er avdelingstillitsvalgt ved Nord universitet Stjørdal og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Nord universitet, og har flere andre verv i Utdanningsforbundet. Roger Hanssen takker for tilliten, og sier følgende om sine ambisjoner for vervet:

- Jeg vil fortsatt legge stor vekt på å bruke min erfaring, jeg har et godt og stort kontaktnett, gode relasjoner med de andre fagforeningene, våre lokale tillitsvalgte, Utdanningsforbundets fylkeslag i Nordland og Trøndelag, Utdanningsforbundets sentrale ledelse, samt lokal og sentral ledelse i Nord universitet. Erfaringen, kontaktnettet og de gode relasjonene vil jeg etter beste evne bruke for å gjøre en god jobb som hovedtillitsvalgt, sier han.

Han har erfaring som tillitsvalgt på flere nivåer: - Jeg er fylkesstyremedlem og representerer medlemsgruppen universitet og høgskole i Utdanningsforbundet Trøndelag. Jeg har vært fast medlem i 10 år av Utdanningsforbundets sentrale kontaktforum for universitet- og høgskolesektoren, og fast medlem i Utdanningsforbundets representantskap. 

Hanssen leder også et forum for universitet og høgskole i Utdanningsforbundet som heter «FINOTROT». Dette er en forkortelse for Finnmark, Nordland, Troms og Trøndelag og forumet arbeider med felles utfordringer, samarbeid og erfaringsutveksling i de nevnte fylkene. - Forumet består av de lokale tillitsvalgte på de studiesteder der vi har medlemmer, hovedtillitsvalgt/vara hovedtillitsvalgt, og fylkesstyrerepresentantene fra UH i Trøndelag og Nordland, samt et medlem fra sentralstyret, avslutter han.