Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ivan Telatin
Ivan Telatin

Leder

Avbildet: Grete Mari Krokstad
Grete Mari Krokstad

Nestleder

Avbildet: Anne Berit Bergsmo
Anne Berit Bergsmo

Medlem

Avbildet: Beate Landgren Vidhammer Grevskott
Beate Landgren Vidhammer Grevskott

Medlem

Avbildet: Stina Melby
Stina Melby

Medlem

Avbildet: Marthe Nessemo
Marthe Nessemo

Medlem


Avbildet: Christian Prestvik Vist
Christian Prestvik Vist

1. varamedlem

Avbildet: Grethe Dyrstad
Grethe Dyrstad

2. varamedlem

Avbildet: Ingebjørg Gomo
Ingebjørg Gomo

3. varamedlem

Avbildet: Ingjerd Gomo Storholmen
Ingjerd Gomo Storholmen

3. varamedlem


Avbildet: Ivan Telatin
Ivan Telatin

Kontaktperson BHG

Avbildet: Øystein Vist
Øystein Vist

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Christian Floan Aalberg
Christian Floan Aalberg

HTV KS kommune