Kontaktinformasjon

Adresse: Ogndalsvegen 15, 7713 STEINKJER

Ledelse

Avbildet: Hilde Waaseth Nicolaisen
Hilde Waaseth Nicolaisen

Leder

Avbildet: Ingrid Blekastad
Ingrid Blekastad

Nestleder

Avbildet: Oddlaug Holthe Olsen
Oddlaug Holthe Olsen

HTV KS kommune - Styreverv

Nyheter

Se alle nyheter
Stort behov for mer ressurser til barnehage, skole og forebygging!

Budsjettuttalelse

Utdanningsforbundet Steinkjer har skrevet en uttalelse til kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027. Kommentarene knytter seg til oppvekstområdet. Vi presiserer at Utdanningsforbundet ikke tar stilling til hvilken skolestruktur vi skal ha, men endelig skolestruktur må landes og finansieres. Vi trenger mer ressurser til oppvekst i Steinkjer! Det hjelper ikke at barnetall/elevtall går ned når hjelpebehovet øker.

23.11.2023

Nå er det tid for de minste!

Tid for de minste!

Vi trenger ikke en Steinkjerframsnakker i Steinkjer kommune! Gi ansatte gode rammevilkår slik at de er i stand til å gjøre jobben sin, så vil de framsnakke kommunen sin uten at det koster ei krone. Istedenfor én Steinkjerframsnakker får vi mange!

08.09.2023

Stolte lærere på Steinkjer pride

Steinkjer pride 2022

Bli med på årets viktigste markering for mangfold og likeverd! Steinkjer pride 2022, Lørdag 17. september. Oppmøte ved Trifolium utenfor Amfi kl. 12.00. For utdeling av pride T-skjorter "Stolt lærer" møter du kl. 11.30 i Ogndalsvegen 15 (Utdanningsforbundet Trøndelag sine lokaler)

16.09.2022

Kurs og møter

09.09.2024 kl. 16:00 - 10.09.2024 kl. 14:00

Felleskurs private barnehager

Frist: 05.08.2024

Utdanningsforbundet Steinkjer inviterer til felleskurs for tillitsvalgte og styrere i de private barnehagene i Steinkjer. Ann-Kathrin Mulstad fra fylkeslaget vil være sammen med oss 10. september. Det vil komme nærmere program for kurset, men vi ser for oss tema som partssamarbeid, avviksmelding, "Tid for de minste", og eventuelt tariffbestemmelser.