Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingrunn Olise Steinkjer
Ingrunn Olise Steinkjer

Leder

Avbildet: Inger Louise Halten
Inger Louise Halten

Medlem

Avbildet: Mona Heimveg
Mona Heimveg

Medlem

Avbildet: Anita Kjensteberg
Anita Kjensteberg

Medlem


Avbildet: Jannicke Sandstad
Jannicke Sandstad

HTV KS kommune

Avbildet: Cecilie Halland
Cecilie Halland

HTV, Statsforvalteren i Trøndelag