Styre og hovedtillitsvalgte

Skaun

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Sissel Roer Hagen

Leder
profileicon

Kristian Nordhus

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Silje Arnevik

Medlem
profileicon

Gøril Lerånn

Medlem
profileicon

Gjøran Berg Onsøyen

Medlem
profileicon

Randi Paulsen

Medlem
profileicon

Silje Kristine Hurum Trøen

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Bente Sandø

1. Varamedlem
profileicon

Anders Gausen

2. Varamedlem
profileicon

Mildrid Gimseng

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Gunnhild Holen Buhaug

HTV-KS-K