Kontaktinformasjon

Telefon: 91623339
Adresse: c/o Røyrvik Oppvekstsenter, Røyrvikveien 5, 7898 LIMINGEN

Ledelse

Avbildet: Liv Kristin Skålvoll
Liv Kristin Skålvoll

Leder

Avbildet: Rannveig Iren Skålvoll
Rannveig Iren Skålvoll

Nestleder

Nyheter