Utdanningsforbundet Ørland

Illustration for Utdanningsforbundet Ørland Organization

Kontakt

0000 UTEN ADRESSE

Ledelse

profileicon

Magnar Magnussen

Leder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler

Nyheter