Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Mariann Oddvik
Mariann Oddvik

Leder

Avbildet: Lene Thorsen
Lene Thorsen

Nestleder

Avbildet: Vetle Sander Lysø
Vetle Sander Lysø

Medlem

Avbildet: Tora Holsbøe Brelum
Tora Holsbøe Brelum

Kontaktperson BHG

Avbildet: Tove Lillian Skjønsberg
Tove Lillian Skjønsberg

Kontaktperson GSK

Avbildet: Karl Jostein Aspmo
Karl Jostein Aspmo

Kontaktperson pensjonistene