Utdanningsforbundet Midtre Gauldal

Illustration for Utdanningsforbundet Midtre Gauldal Organization

Kontakt

Gauldal Videregående Skole v/ Torbjørg Solberg, 7290 STØREN
Tlf: 45454848
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler