Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Maria Weronica Økdal
Maria Weronica Økdal

Leder

Avbildet: Eva Johanne Lundemo
Eva Johanne Lundemo

Nestleder

Avbildet: Ola Berg Fines
Ola Berg Fines

Medlem

Avbildet: Unni Hovdal Iversen
Unni Hovdal Iversen

Medlem

Avbildet: Heidi Elisabeth Ringen Størseth
Heidi Elisabeth Ringen Størseth

Medlem

Avbildet: Marte Torvik
Marte Torvik

2. varamedlem

Avbildet: Ole Jacob Lund-Tangen
Ole Jacob Lund-Tangen

3. varamedlem

Avbildet: May-Elin Karlsen
May-Elin Karlsen

HTV KS kommune