Kontaktinformasjon

Telefon: 73503000
Adresse: Postboks 140, 7551 HOMMELVIK

Ledelse

Avbildet: Marianne Lundberg
Marianne Lundberg

Leder

Avbildet: Thea Flønæs Hojem
Thea Flønæs Hojem

1. nestleder

Avbildet: Eskil Opdal
Eskil Opdal

2. nestleder

Nyheter

Bilde av Vikhammer skole, et gult trehus

Hurra for nye VUS!

På Vikhammer ungdomsskole gleder vi oss til nytt skolebygg! I prosessen med valg av tomt, har det vært flere meninger, med åpne diskusjoner i kollegiet, uten at det hittil har innvirket på det gode miljøet ved skolen. Høsten 2019 ble resultatet i avstemningen i kollegiet en klar overvekt for å legge skolebygget på grusbanetomta (25 for grusbanen og 10 for gressbanen). I diskusjonen i kollegiet var det gode og vektige argumenter for skolebygg på grustomta, noe som Utdanningsforbundets tillitsvalgte støtter seg til.

31.10.2020

Tre menn i debatt

Øk budsjettet for barnehage og skole!

Utdanningsforbundet Malvik arrangerte kurs for tillitsvalgte. Hovedtema var økonomi og bemanning i skoler og barnehager. Vi hadde besøk av ordfører Trond Hoseth, leder for Oppvekst Ketil Sivertsen og nestleder i Forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget Torstein Tvedt Solberg. De var lydhøre til innspillene fra tillitsvalgte.

30.09.2020