Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Guro Williksen Haug
Guro Williksen Haug

Leder

Avbildet: Mina Birgithe Rudi
Mina Birgithe Rudi

Nestleder

Avbildet: Linda Kristine Flovik
Linda Kristine Flovik

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Henriette A Skogmo
Henriette A Skogmo

1. varamedlem

Avbildet: Ole Petter Vestheim
Ole Petter Vestheim

1. varamedlem

Avbildet: Mari  Berg
Mari Berg

2. varamedlem

Avbildet: Erik Byre Guddingsmo
Erik Byre Guddingsmo

4. varamedlem


Avbildet: Marte Løvli
Marte Løvli

Kontaktperson BHG

Avbildet: Guro Williksen Haug
Guro Williksen Haug

Kontaktperson VGO

Avbildet: Kirsti Wallum Alstad
Kirsti Wallum Alstad

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Jens-Syver Løvli
Jens-Syver Løvli

HTV KS kommune

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

HTV, Nord Universitet

Avbildet: Hilde Mosve
Hilde Mosve

HTV, Helse Nord-Trøndelag HF

Avbildet: Aud Inger Sandøy
Aud Inger Sandøy

HTV, Nord Studentsamskipnad

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet