Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Harald Erling Henriksen
Harald Erling Henriksen

Leder

Avbildet: Jon Einar Kristensen
Jon Einar Kristensen

Medlem

Avbildet: Ella Irene Sande
Ella Irene Sande

Medlem

Avbildet: Kjell-Arve Sønnesyn
Kjell-Arve Sønnesyn

Medlem


Avbildet: Harald Erling Henriksen
Harald Erling Henriksen

HTV KS kommune