Styre og hovedtillitsvalgte

Høylandet

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Gro Trine Hildrum

Leder