Styre og hovedtillitsvalgte

Holtålen

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Lillian Hegseth

Leder

Medlemmer

profileicon

Gunn Sivertsgård

Medlem