FYK 44/22 Kurs for lokallag

Påmeldingsfristen til dette kurset har utløpt

Om kurset

Hvor og når?
tirsdag 13. des. kl. 13:00 - torsdag 15. des. kl. 12:30

Holiday Club Åre

Åre, SE SVERIGE

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

23.11.2022

Praktisk ansvarlig

Monica Kopperstad
E-post: monkop@udf.no
Telefon: +4791767576

Faglig ansvarlig

Geir Røsvoll
E-post: geiros@udf.no
Telefon: +4745454033

Målgruppe

Lokallagsledere, hovedtillitsvalgte, organisasjonstillitsvalgte og fylkesstyret

Kurssted

Holiday Club Åre

Dato

13.-15.12.2022

Tidspunkt

Starter klokken 1300 første dag og avsluttes klokken 1230 siste dag

Følgende tema tas opp på kurset:

Organisasjonssaker:Rutiner og rapportering i egen organisasjon

Lov- og avtaleverk:Tariff 2022 - 2023Lokale forhandlingerOpplæringslovenGDPR-regler

Samfunns- og samarbeidssaker:NOU 2022: 13 Med videre betydning – et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole