Styre og hovedtillitsvalgte

Ledelse

Avbildet: Anita Richardsen
Anita Richardsen

Leder

Avbildet: Ole Ragnar Leistad
Ole Ragnar Leistad

Nestleder

Avbildet: Magne Anthun
Magne Anthun

Styremedlem

Avbildet: Katrine Aursand
Katrine Aursand

Styremedlem

Avbildet: Torunn Stene Jonassen
Torunn Stene Jonassen

Styremedlem

Avbildet: Ole Jacob Skou Nilsen
Ole Jacob Skou Nilsen

Styremedlem

Avbildet: Christopher Loe Olsen
Christopher Loe Olsen

Styremedlem

Avbildet: Morten Rennemo
Morten Rennemo

Styremedlem

Avbildet: Jan-Åge Rydningen
Jan-Åge Rydningen

Styremedlem

Avbildet: Hege Ryeng
Hege Ryeng

Styremedlem

Avbildet: Astrid Pia Stensaker
Astrid Pia Stensaker

Styremedlem

Avbildet: Isabelle Hansen Wesmajervi
Isabelle Hansen Wesmajervi

Styremedlem

Avbildet: Bodil Bakkelund Westgren
Bodil Bakkelund Westgren

Styremedlem

Avbildet: Irja Hansen Ramberg
Irja Hansen Ramberg

2. varamedlem

Avbildet: Vibeke Moland Robertsen
Vibeke Moland Robertsen

3. varamedlem

Avbildet: Hanne Hove
Hanne Hove

4. varamedlem

Avbildet: Eva Marie Solheim Storø
Eva Marie Solheim Storø

5. varamedlem

Avbildet: Ole Martin Haug
Ole Martin Haug

6. varamedlem

Avbildet: Anette Berger
Anette Berger

7. varamedlem

Avbildet: Isabelle Hansen Wesmajervi
Isabelle Hansen Wesmajervi

Kontaktperson BHG

Avbildet: Morten Rennemo
Morten Rennemo

Kontaktperson GSK

Avbildet: Magne Anthun
Magne Anthun

Kontaktperson VGO

Avbildet: Christopher Loe Olsen
Christopher Loe Olsen

Kontaktperson UH

Avbildet: Bodil Bakkelund Westgren
Bodil Bakkelund Westgren

Kontaktperson FAS

Avbildet: Astrid Pia Stensaker
Astrid Pia Stensaker

Leder av lederråd

Avbildet: Tommy Kristoffersen
Tommy Kristoffersen

HTV KS fylke

Avbildet: Torstein Eidnes Mellem
Torstein Eidnes Mellem

HTV KS fylke

Avbildet: Ole Jacob Skou Nilsen
Ole Jacob Skou Nilsen

HTV KS fylke

Avbildet: Hege Ryeng
Hege Ryeng

HTV KS fylke

Avbildet: Eirik Bertelsen
Eirik Bertelsen

HTV, Utdanningsdirektoratet

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Eva Mikkelsen
Eva Mikkelsen

HTV, UiT Norges Arktiske Universitet

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Grete Theodorsen
Grete Theodorsen

HTV, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS