Kontaktperson videregående opplæring/fagskole Magne Anthun

Hvem er du?
Jeg har vokst opp i Arna, en bydel i Bergen kommune. Du kjenne kanskje til produkter fra TORO og Janus. Dette er fabrikker i min barndoms nabolag. Fra 1997-2001 bodde jeg i Telemark mens jeg gjennomførte en faglærerutdanning. I 2006 flyttet jeg og familien min til Storslett i Nordreisa kommune. Jeg har samboer og 2 barn som er 12 og 18 år. Fra høsten 2023 har jeg vært pendler mellom 2 arbeidssteder, Nord-Troms videregående skole på Storslett og fylkeskontoret til Utdanningsforbundet i Tromsø.

Hva har du gjort før du startet i vervet?
Etter videregående studerte jeg først kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Deretter dro jeg til Telemark for å ta en faglærerutdanning i kunst- og formgivingsfag. Da denne var gjennomført i 2001 underviste jeg på en videregående skole utenfor Bergen. I 2006 flyttet vi nordover og jeg fikk undervisningsstilling ved Nord-Troms videregående skole. Siden 2011 har jeg vært rådgiver i Oppfølgingstjenesten i kombinasjon med undervisning. Siden 2014 har jeg vært rådgiver både i Oppfølgingstjenesten og for elever på Nord-Troms videregående skole. Rådgivingskompetansen min er i flere omganger blitt supplert med videreutdanning innenfor veiledning og rådgivingsfeltet. Jeg var plasstillitsvalgt ved Nord-Troms videregående skole i om lag 2 år før jeg startet i funksjonen som kontaktperson i august 2023.

Hva blir din oppgave i fylkesstyret, hva skal du jobbe med?
Som kontaktperson skal jeg være en ressurs for lokallag, de tillitsvalgte ved skolene, fylkesstyret og for sentralt kontaktforum. En viktig oppgave er å bidra til at saker som er aktuelle for videregående opplæring og fagskolen blir behandlet på alle nivåer i organisasjonen. Noen ganger er dette saker som vokser fram fra lokallagsnivå og løftes videre til fylkeslag eller sentralt nivå. Andre ganger er det saker som kommer fra sentralt nivå og som kontaktperson aktualiserer på fylkesnivå. Kontaktpersonen kan beskrives som en videreformidler og et bindeledd.

Kontaktperson bidrar til å arrangere kurs for de tillitsvalgte i de videregående skolene. Jeg har også ansvar for å bidra i fylkeslagets felles oppgaver. Dette kan være grunnskolering av nye tillitsvalgte og å arbeide med høringer, spesielt dem som er aktuelle for videregående opplæring. Jeg samarbeider tett med de 3 hovedtillitsvalgte for videregående opplæring.

Hvis vi møter på hverandre, hva snakker vi om?
Det tenker jeg kan være nokså mye forskjellig. Fisking og friluftsliv er noe som har vært viktig helt i fra barndommen. Bildekunst og foto har vært viktig i perioder. Hvis jeg får velge TV-program faller jeg nok ned på dokumentarsjangeren. Jeg har naturligvis også et snev at politisk engasjement. Noe av det som har vært spennende som rådgiver har vært å høre andres fortellinger -så samtalene ville kanskje tatt utgangspunkt i det du henter fram av historier og erfaringer.