Styre og hovedtillitsvalgte

Nordreisa

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ola Dyrstad

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Silje Olaussen

Kontaktperson GSK
profileicon

Magne Anthun

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Linda Bakke

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Elisabeth Kjæreng

1. Varamedlem
profileicon

Åse Gausdal

2. Varamedlem