Kursstøtte for medlemmer

Harstad

Utdanningsforbundet Harstad har ei ordning med kursstøtte for medlemmer. Disse midlene tildeles to ganger pr år av styret. Fra 2016 er de samlede midler som er avsatt til dette pr. år kr 10 000, men styret kan sette av mere midler ved behov. Dette innebærer at det kan deles ut inntil 5 000 i halvåret. Kursstøtten er begrenset oppad til kr 2500 pr søknad.

Publisert: 29.10.2018

Vedlagt finner du retningslinjer for slik støtte. Fristen for å søke utvides til 15.november hlsten 2018, ellers er fristen for å søke 1.mai eller 1.november. Søknanden må inneholde finansieringsplan der utgifter må dokumenteres. Det må også fremgå om du har fått støtte fra andre hold.

Spørsmål om søknaden kan stilles til kontoret vårt i Harstad.