Styre og hovedtillitsvalgte

Dyrøy

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Jan-Åge Rydningen

Leder
profileicon

Ellen Sæbbe

Nestleder
Tlf: 91674365

Medlemmer

profileicon

Nina Bolle

Medlem
profileicon

Åshild Chruickshank

Medlem
profileicon

Astrid Østrem Skoglund

Medlem
profileicon

Ellen Sæbbe

Medlem
Tlf: 91674365

Varamedlemmer

profileicon

Sverre Bergheim

1. Varamedlem
profileicon

Øyvind Bjørge

2. Varamedlem
profileicon

Mariann Andreassen

4. Varamedlem
profileicon

Tanja Skjervheim

7. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Jan-Åge Rydningen

HTV-KS-K