Styre og hovedtillitsvalgte

Dyrøy

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Jan-Åge Rydningen

Leder
profileicon

Ellen Sæbbe

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Nina Bolle

Medlem
profileicon

Åshild Chruickshank

Medlem
profileicon

Astrid Østrem Skoglund

Medlem
profileicon

Ellen Sæbbe

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Sverre Bergheim

1. Varamedlem
profileicon

Øyvind Bjørge

2. Varamedlem
profileicon

Mariann Andreassen

4. Varamedlem
profileicon

Tanja Skjervheim

7. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Jan-Åge Rydningen

HTV-KS-K