Styre og hovedtillitsvalgte

Dyrøy

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Jan-Åge Rydningen

Leder
profileicon

Åshild Chruickshank

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Lene Kristin Berglund

Kontaktperson BHG

Medlemmer

profileicon

Nina Bolle

Medlem
profileicon

Astrid Østrem Skoglund

Medlem
profileicon

Ellen Sæbbe

Medlem
Tlf: 91674365

Varamedlemmer

profileicon

Torgunn Berit Solberg

1. Varamedlem
profileicon

Mariann Andreassen

2. Varamedlem
profileicon

Tanja Skjervheim

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Jan-Åge Rydningen

HTV-KS-K