Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Tine Mjaatvedt Solli
Tine Mjaatvedt Solli

Leder

Avbildet: Linn Therese Olsen
Linn Therese Olsen

Nestleder

Avbildet: Ida Oterholt
Ida Oterholt

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Hilde Ekeberg Fliid
Hilde Ekeberg Fliid

Styremedlem

Avbildet: Anders Alexius Gryting
Anders Alexius Gryting

Styremedlem

Avbildet: Charlotte Karlberg
Charlotte Karlberg

Styremedlem

Avbildet: Gunn Tonje Listaul
Gunn Tonje Listaul

Styremedlem

Avbildet: Robert Ludvigsen
Robert Ludvigsen

Styremedlem

Avbildet: Bård Naas
Bård Naas

Styremedlem

Avbildet: Ida Oterholt
Ida Oterholt

Styremedlem

Avbildet: Tor Ivar Meling Skilbred
Tor Ivar Meling Skilbred

Styremedlem

Avbildet: Marie Louise Tovslid
Marie Louise Tovslid

Styremedlem

Avbildet: Veronika Aass Severinsen
Veronika Aass Severinsen

1. varamedlem

Avbildet: Trine Haugaard Lid
Trine Haugaard Lid

2. varamedlem

Avbildet: Fredrikke Restad Langeland
Fredrikke Restad Langeland

3. varamedlem

Avbildet: Ida Oterholt
Ida Oterholt

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Tine Mjaatvedt Solli
Tine Mjaatvedt Solli

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Eva Lyholm Limi
Eva Lyholm Limi

HTV, Sykehuset Telemark HF

Avbildet: Gunn Tonje Listaul
Gunn Tonje Listaul

HTV, Skien Kommune

Avbildet: Magnus Lohne
Magnus Lohne

HTV, Skien Kommune

Avbildet: Ida Oterholt
Ida Oterholt

HTV, Skien Kommune

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS