Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Kari Anna Onestad
Kari Anna Onestad

Leder

Avbildet: Leif Arild Sanden
Leif Arild Sanden

Nestleder

Avbildet: Marianne Bråten Odden
Marianne Bråten Odden

Styremedlem

Avbildet: Siri Prestegården
Siri Prestegården

Styremedlem

Avbildet: Julia Thorgrimsen Volline
Julia Thorgrimsen Volline

Styremedlem