Styre og hovedtillitsvalgte

Drangedal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Lene Svenum

Leder

Medlemmer

profileicon

Gry Eva Haugen

Medlem
profileicon

Stein Hugstmyr

Medlem
profileicon

Heidi Gillesen Stigen

Medlem
profileicon

Katrine Tørnes

Medlem
profileicon

Ann Helen Voje

Medlem
profileicon

Kari Anne Voje

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Kristine Nerbø Voje

2. Varamedlem