Pensjon for alle

Den 14.mars er det siste frist for innspill til saken som gjelder om vi fremover skal heve pensjonsalderen i tråd med økning i gjennomsnittlig levealder. Fagorganisasjonene mener at dette er å starte i feil ende.

Derfor har Utdanningsforbundet Oslo og LO Oslo inviterte til fanemarkering foran Stortinget denne torsdagen i mars. 

Budskapet under denne markeringen er at det er arbeidslivet som må endres og ikke pensjonsalderen. Allerede nå er det mange som avslutter arbeidslivet sitt lenge før nåværende aldersgrense på 67 år. 

Pensjon var ett av mange tema på landsmøtet høsten 2023, der det blant annet ble gjort følgende vedtak:

  • Utdanningsforbundet vil jobbe for at barnehagelærere omfattes av særaldersbestemmelsene.
  • Utdanningsforbundet skal arbeide for å begrense effekten av levealdersjusteringen, og en evaluering av den.
  • Levealdersjusteringen av pensjonene har svært uheldige konsekvenser for mange arbeidstakere, blant annet svært mange av Utdanningsforbundets medlemmer, og må fjernes.
  • Utdanningsforbundet vil jobbe for at pensjonsalderen i Norge ikke heves

Skulle du være i Oslo er du velkommen å være med på markeringen kl. 15:00.

Det politiske grunnlaget for fanemarkeringen

Informasjon om aksjonsdagen