Kunngjøring av fylkesårsmøte 2023

Fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Rogaland blir avholdt fra 3. - 5.mai 2023 på Clarion Hotel, Stavanger

Årsmøtet i Utdanningsforbundet starter onsdag 3.mai kl. 10:00 og blir avsluttet fredag 5. mai klokka 16:00.

Dette er et delegatårsmøte med 139 delegater.

Kunngjøringen er i tråd med vedtektene til Utdanningsforbundet (§ 44.6).

Foreløpig saksliste:

1.Åpning

2.Konstituering

3.Årsmelding 2019-2023

4.Regnskap 2019–2022 og budsjett 2023

5.Forslag og nominasjoner landsmøtevalg

6.Valg i Utdanningsforbundet Rogaland

7.Valg av utsendinger og varautsendinger til landsmøtet i Utdanningsforbundet

8.Struktur og vedtekter i Utdanningsforbundet

9.Årsmøtesaker tatt opp av styret eller innsendt fra lokallag. Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid i kommende periode.

10.Landsmøtesaker

11.Resolusjoner

Frist for innmelding av saker og delegater fra lokallagene er 15.april 2023

Innkallingen ble kunngjort 30.januar 2023.