Kom med innspill til navn på kandidater til sentrale utvalg, råd og fora

Sentralstyret skal nå oppnevne til sentrale utvalg, råd og fora for perioden 2024-2027, i tillegg skal de supplere sentralt lederråd og sentrale kontaktfora.

I den forbindelse skal fylkesstyre sende inn forslag på kandidater. Da er vi avhengig av hjelp fra medlemmer og tillitsvalgte til å sende inn forslag på kandidater til oss. Kandidatene som meldes inn må ha takket ja til å stille seg til disposisjon. Det er viktig å få inn navn fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivå i organisasjonsstrukturen.

De sentrale utvalgene er:

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår
Utvalg for utdanningspolitikk
Sami làvdegoddi/ samisk utvalg
Utvalg for organisasjonsutvikling
Utvalg for likestilling og mangfold

I tillegg skal man også supplere sentralt lederråd og sentrale kontaktfora. 

Formål og rammer for arbeidet er beskrevet i Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora. Disse ble vedtatt av sentralstyret i revidert utgave i desember 2023.

Momenter å tenke på hvis man vurderer eget kandidatur eller vil foreslår andre:

Oppnevningene gjelder for hele landsmøteperioden 2024-2027.
Det avholdes normalt fem todagers møter i løpet av året. Minimum ett av disse er digitalt. Det digitale møtet kan deles opp i kortere møter.
Det forventes at utvalgsmedlemmer prioriterer møtene, også framfor møter lokalt.
Utvalgsmedlemmene må regne med noe aktivitet og arbeid mellom møtene.
Kostnader til reise og opphold dekkes. Utgifter til barnepass kan dekkes etter nærmere fastsatte regler.
Dersom man ikke har krav på permisjon med lønn, vil arbeidsgiver kunne søke om lønnsrefusjon slik at man ikke får økonomisk tap.

Har du aktuelle navn, ta kontakt med ditt lokallag for å melde inn, så snart som mulig og seinest 19.februar!