Kartlegging av mulige endringer i læreres tidsbruk og ansvar

I disse dager er det sendt ut en viktig spørreundersøkelse fra Respons analyse etter oppdrag fra Utdanningsforbundet. Denne blir sendt direkte til lærere i skolen.

Det er viktig med mange svar og vi oppfordrer medlemmer som får denne til å svare. I e-posten som er sendt ut står følgende:
Hei!
I forbindelse med Utdanningsforbundet sitt pågående arbeid med å kartlegge mulige endringer i læreres tidsbruk og ansvar har vi utarbeidet denne spørreundersøkelsen i samarbeid med Respons Analyse.
Spørreskjemaet blir sendt våre lærermedlemmer i grunnskolen, og du svarer anonymt. Hovedformålet er å kartlegge hvordan forholdet mellom oppgaver, ansvar og tid har utviklet seg de siste årene.
Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å svare.

Vi i Utdanningsforbundet Rogaland oppfordrer alle medlemmene i grunnskolen til å svare. Gjennom en god svarprosent får vi et best mulig bilde over situasjonen.

På forhånd takk!