Endringer i barnehageloven - medlemsmøte for våre medlemmer i private barnehager

Onsdag 28.februar og mandag 4.mars avholder Utdanningsforbundet digitalt medlemsmøte for medlemmer i private barnehager.

Temaet for møtet er regjeringens forslag til endringer i barnehageloven og finansiering av private barnehager. Målet med møtet er å informere om hvilke endringer som er foreslått, hva Utdanningsforbundet mener om de foreslåtte endringene og svare på spørsmål fra medlemmene. 
Tidsrammen for medlemsmøtet er to timer. Utdanningsforbundets leder Geir Røsvoll vil starte møtet med en politisk innledning. Deretter vil Nicolai Christian Stensig og Hanne Fehn Dahle informere om forslagene til endringer, før det åpnes opp spørsmål. 
Vi oppfordrer alle våre medlemmer i private barnehager om å bli med på medlemsmøte. Du kan melde deg på her: 
 
Onsdag 28.februar

Mandag 4.mars: 

Møtet er kun for Utdanningsforbundets medlemmer. 
Vel møtt.