Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Julie Faldt Faurholt
Julie Faldt Faurholt

Leder

Avbildet: Guri Rygg
Guri Rygg

Nestleder

Avbildet: Jostein Arvid Nilsen
Jostein Arvid Nilsen

Medlem

Avbildet: Julie Faldt Faurholt
Julie Faldt Faurholt

HTV KS kommune