Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Marit Helen Vardøy
Marit Helen Vardøy

Leder

Avbildet: Christer Johan Eliassen Espevik
Christer Johan Eliassen Espevik

Nestleder

Avbildet: Ingjerd Grude Malm
Ingjerd Grude Malm

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Hanne Christensen
Hanne Christensen

Styremedlem

Avbildet: Elisabeth Ree
Elisabeth Ree

Styremedlem

Avbildet: Tone Skrudland
Tone Skrudland

Styremedlem

Avbildet: Anna Søyland
Anna Søyland

Styremedlem

Avbildet: Jorunn Anette Reime Byberg
Jorunn Anette Reime Byberg

1. varamedlem

Avbildet: Eivind Lie
Eivind Lie

2. varamedlem

Avbildet: Åshild Knutzen
Åshild Knutzen

3. varamedlem

Avbildet: Ingjerd Grude Malm
Ingjerd Grude Malm

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Christer Johan Eliassen Espevik
Christer Johan Eliassen Espevik

HTV, Time Kommune

Avbildet: Hanne Svendsen
Hanne Svendsen

HTV, Helse Stavanger HF