Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Marit Vardøy
Marit Vardøy

Leder

Avbildet: Kristin Fjermestad
Kristin Fjermestad

Nestleder

Avbildet: Christer Espevik
Christer Espevik

Medlem

Avbildet: Helga Espevik Handeland
Helga Espevik Handeland

Medlem


Avbildet: Tone Skrudland
Tone Skrudland

1. varamedlem


Avbildet: Helga Espevik Handeland
Helga Espevik Handeland

Kontaktperson BHG


Avbildet: Kristin Fjermestad
Kristin Fjermestad

HTV KS kommune

Avbildet: Ingjerd Grude Malm
Ingjerd Grude Malm

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten