Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Lise Renate Tistel
Lise Renate Tistel

Leder

Avbildet: Ingrid Nafstad Lyftingsmo
Ingrid Nafstad Lyftingsmo

Nestleder

Avbildet: Dagfinn Nesbø Havrevoll
Dagfinn Nesbø Havrevoll

Medlem

Avbildet: Gerd Haugsland Kolstø
Gerd Haugsland Kolstø

Medlem

Avbildet: Nina Brekke Nevøy
Nina Brekke Nevøy

Medlem


Avbildet: Turid Hjorteland
Turid Hjorteland

1. varamedlem

Avbildet: Aina Vaage
Aina Vaage

2. varamedlem

Avbildet: Åslaug Thorsen Tveiterå
Åslaug Thorsen Tveiterå

3. varamedlem


Avbildet: Lise Renate Tistel
Lise Renate Tistel

HTV KS kommune