Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Sveinung Fjelde
Sveinung Fjelde

Leder

Avbildet: Katrine Fjelde Amdal
Katrine Fjelde Amdal

Nestleder

Avbildet: Håvard Hartvigsen Bråthen
Håvard Hartvigsen Bråthen

Medlem

Avbildet: Nina Helen Hettervik
Nina Helen Hettervik

Medlem

Avbildet: Silje Norland Krane
Silje Norland Krane

Medlem

Avbildet: Tonje Notvik
Tonje Notvik

Medlem

Avbildet: Bente Merete Næss-Tungland
Bente Merete Næss-Tungland

Medlem

Avbildet: Øyvind Svensen
Øyvind Svensen

Medlem


Avbildet: Heidi Johannessen Tjensvold
Heidi Johannessen Tjensvold

1. varamedlem


Avbildet: Sveinung Fjelde
Sveinung Fjelde

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS