Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Stefan Moen Søfting
Stefan Moen Søfting

Leder

Avbildet: Arne Austarheim
Arne Austarheim

Nestleder

Avbildet: Camilla Eikevik
Camilla Eikevik

Medlem

Avbildet: Irene Helle Hauge
Irene Helle Hauge

Medlem

Avbildet: Ellen Ljostveit
Ellen Ljostveit

Medlem

Avbildet: Gro Stensvåg Seim
Gro Stensvåg Seim

Medlem

Avbildet: Michael Hermann Willig
Michael Hermann Willig

Medlem

Avbildet: Jorunn Rossemyr
Jorunn Rossemyr

1. varamedlem

Avbildet: Sindre Nordengen
Sindre Nordengen

2. varamedlem

Avbildet: Marthe Sandvik
Marthe Sandvik

3. varamedlem

Avbildet: Roar Fiveland
Roar Fiveland

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Camilla Eikevik
Camilla Eikevik

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Stefan Moen Søfting
Stefan Moen Søfting

HTV KS kommune