Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Stefan Moen Søfting
Stefan Moen Søfting

Leder

Avbildet: Arne Austarheim
Arne Austarheim

Nestleder

Avbildet: Stefan Moen Søfting
Stefan Moen Søfting

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Camilla Eikevik
Camilla Eikevik

Styremedlem

Avbildet: Irene Helle Hauge
Irene Helle Hauge

Styremedlem

Avbildet: Ellen Ljostveit
Ellen Ljostveit

Styremedlem

Avbildet: Gro Stensvåg Seim
Gro Stensvåg Seim

Styremedlem

Avbildet: Michael Hermann Willig
Michael Hermann Willig

Styremedlem

Avbildet: Stefan Moen Søfting
Stefan Moen Søfting

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Jorunn Rossemyr
Jorunn Rossemyr

1. varamedlem

Avbildet: Sindre Nordengen
Sindre Nordengen

2. varamedlem

Avbildet: Marthe Sandvik
Marthe Sandvik

3. varamedlem

Avbildet: Camilla Eikevik
Camilla Eikevik

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Roar Fiveland
Roar Fiveland

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Stefan Moen Søfting
Stefan Moen Søfting

HTV, Sauda Kommune