Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Cathrine Larsen
Anne Cathrine Larsen

Leder

Avbildet: Line Hogstad Renberg
Line Hogstad Renberg

Nestleder

Avbildet: Jeanette Kristensen Bø
Jeanette Kristensen Bø

Medlem

Avbildet: Ellen Dyrstad
Ellen Dyrstad

Medlem

Avbildet: Elisabeth Njå
Elisabeth Njå

Medlem

Avbildet: Renate Slettevold
Renate Slettevold

Medlem

Avbildet: Heidi-Merete Haugstad Ueland
Heidi-Merete Haugstad Ueland

Medlem


Avbildet: Silje Cathrin Holm
Silje Cathrin Holm

1. varamedlem

Avbildet: Ingrid Ofstad Høy
Ingrid Ofstad Høy

2. varamedlem

Avbildet: Nina Margit Pappenroth
Nina Margit Pappenroth

3. varamedlem


Avbildet: Tove Svela Madland
Tove Svela Madland

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Anne Cathrine Larsen
Anne Cathrine Larsen

HTV KS kommune

Avbildet: Ester Sætre
Ester Sætre

HTV KS kommune