Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Berit Eike
Berit Eike

Leder

Avbildet: Mirjam Sirnes Tesaker
Mirjam Sirnes Tesaker

Nestleder

Avbildet: Oddny S. Frisk
Oddny S. Frisk

Medlem

Avbildet: Preben Kristiansen
Preben Kristiansen

Medlem

Avbildet: Torhild Sand
Torhild Sand

Medlem

Avbildet: Tina Falk Skilbrei
Tina Falk Skilbrei

Medlem


Avbildet: Anne Sofie Andreasdatter Skipstad Hansen
Anne Sofie Andreasdatter Skipstad Hansen

1. varamedlem

Avbildet: Ingvild Marie Stock
Ingvild Marie Stock

1. varamedlem


Avbildet: Stian Stenberg
Stian Stenberg

HTV KS kommune