Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Gunbjørg Høie
Gunbjørg Høie

Leder

Avbildet: Ingeborg Stautland
Ingeborg Stautland

Nestleder

Avbildet: Lene Jeanette Eltervåg
Lene Jeanette Eltervåg

Medlem

Avbildet: Jorunn Karin Tou Holgersen
Jorunn Karin Tou Holgersen

Medlem

Avbildet: Reidar Nåden
Reidar Nåden

Medlem

Avbildet: Bjarne Pedersen
Bjarne Pedersen

1. varamedlem

Avbildet: Liv Espevik
Liv Espevik

2. varamedlem

Avbildet: Gunbjørg Høie
Gunbjørg Høie

HTV KS kommune