Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Gunbjørg Høie
Gunbjørg Høie

Leder

Avbildet: Reidar Nåden
Reidar Nåden

Nestleder

Avbildet: Ingeborg Stautland
Ingeborg Stautland

Medlem


Avbildet: Line Sigvaldsen Pettersen
Line Sigvaldsen Pettersen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Unni Tingvik
Unni Tingvik

Kontaktperson GSK


Avbildet: Gunbjørg Høie
Gunbjørg Høie

HTV KS kommune