Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ann Iren Amundsen
Ann Iren Amundsen

Leder

Avbildet: Ane H Nese
Ane H Nese

1. nestleder

Avbildet: Lena Nes
Lena Nes

Medlem

Avbildet: Eve Anne Nøstdahl Nordvall
Eve Anne Nøstdahl Nordvall

Medlem

Avbildet: Sebastian Nordvall
Sebastian Nordvall

Medlem

Avbildet: Marianne Pettersen
Marianne Pettersen

Medlem

Avbildet: Trine Vika Tengesdal
Trine Vika Tengesdal

Medlem

Avbildet: Gro Vetaas-Høie
Gro Vetaas-Høie

Medlem


Avbildet: Lena Nes
Lena Nes

1. varamedlem

Avbildet: Tone Aarthun
Tone Aarthun

2. varamedlem

Avbildet: Hanne Bø Kaspersen
Hanne Bø Kaspersen

3. varamedlem


Avbildet: Ann Iren Amundsen
Ann Iren Amundsen

HTV KS kommune

Avbildet: Ane H Nese
Ane H Nese

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten