Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Sebastian Nordvall
Sebastian Nordvall

Leder

Avbildet: Ann Iren Amundsen
Ann Iren Amundsen

Nestleder

Avbildet: Lena Nes
Lena Nes

Medlem

Avbildet: Eve Anne Nøstdahl Nordvall
Eve Anne Nøstdahl Nordvall

Medlem

Avbildet: Marianne Pettersen
Marianne Pettersen

Medlem

Avbildet: Njål Sikveland
Njål Sikveland

Medlem

Avbildet: Trine Vika Tengesdal
Trine Vika Tengesdal

Medlem

Avbildet: Gro Vetaas-Høie
Gro Vetaas-Høie

Medlem

Avbildet: Tone Aarthun
Tone Aarthun

1. varamedlem

Avbildet: Ellen Simonsen
Ellen Simonsen

2. varamedlem

Avbildet: Ann Iren Amundsen
Ann Iren Amundsen

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Gunnar Opstad
Gunnar Opstad

HTV, Helse Stavanger HF