Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Asbjørn Grindhaug Sevland
Asbjørn Grindhaug Sevland

Leder

Avbildet: Brit Pedersen
Brit Pedersen

Nestleder

Avbildet: Grethe Bakke Ferkingstad
Grethe Bakke Ferkingstad

Medlem

Avbildet: Hans Haugland
Hans Haugland

Medlem

Avbildet: Nina Hegglund
Nina Hegglund

Medlem

Avbildet: Stian Skeiseid
Stian Skeiseid

Medlem

Avbildet: Robert Vikra
Robert Vikra

Medlem

Avbildet: Elsbeth Normann Ørjansen
Elsbeth Normann Ørjansen

Medlem


Avbildet: Aage Edvard Wiksnes
Aage Edvard Wiksnes

2. varamedlem

Avbildet: Lena Markus Bakke
Lena Markus Bakke

3. varamedlem


Avbildet: Stian Sørskår Heimtun
Stian Sørskår Heimtun

HTV KS kommune

Avbildet: Asbjørn Grindhaug Sevland
Asbjørn Grindhaug Sevland

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten