Brudd i forhandlingene om arbeidstid for lærere i barnehage

Brudd

Utdanningsforbundet krever mer tid til planlegging og for- og etterarbeid. Tiden lærere i barnehage og pedagogiske ledere har til planlegging har stått på stedet hvil i mange år. Samtidig har ansvaret og kravene i barnehage økt kraftig.

Kravene i den nye rammeplanen forsterker behovet for mer tid ytterligere. Det er nødvendig å legge bedre til rette for at pedagogiske ledere og barnehagelærere har reell mulighet til å ta det ansvaret som er pålagt dem gjennom barnehageloven og rammeplanen. Utdanningsforbundet hadde to overordnede krav i forhandlingene:

  • Økt tid til planlegging og for- og etterarbeid.
  • Samt bedre sikring av at denne tiden faktisk blir brukt slik den er ment å bli brukt.

KS vil ikke møte kravene. De ønsker en videreføring av dagens avtale. " Vi har møtt liten forståelse for at barnehagelæreren er barnets første lærer og at barns utdanning starter i barnehagene", sier Steffen Handal.

Veien videre

Avtalen skal nå behandles av en nemnd. Den består av begge parter samt en nemndsleder. Dersom Utdanningsforbundet ikke kan akseptere nemndas forslag til avtale, kan arbeidstiden i barnehage tas inn i hovedtariffoppgjøret.

Det sentrale for Utdanningsforbundet er å sikre barnehagelærere og pedagogiske ledere muligheten til å følge opp hvert enkelt barn, og barnehagegruppen som helhet, på en god og forsvarlig måte. Da er det en forutsetning å ha nok tid til å være godt forberedt til jobben.

Publisert: Publisert: 18.01.2018