Arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i Karmøy kommune - SFS 2213

Avtalen regulerer arbeidstid for undervisningsstillinger i grunnskolen og voksenopplæringen. Lærere i kulturskolen følger også denne avtalen. Avtalen er gjeldende fra 01.08.15. Den gjelder for ett år om gangen, og prolongeres automatisk dersom ingen av partene sider den opp med tre måneders varsel.

Publisert: Publisert: 14.09.2017