Opprop: Stopp avskiltingen av erfarne lærere!

Skolelederforbundet, Musikernes fellesorganisasjon, SL og Utdanningsforbundet står sammen om oppropet. Oppfordringen til stortingspolitikerne er klar:

Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft!

Signèr oppropet her.

Underskriftskampanjen blir overlevert Utdannings- og forskningskomiteen 13. februar. Dagen Stortinget på nytt skal votere over den tilbakevirkende kraften for de nye kompetansekravene.

Utdanningsforbundet Karmøy oppfordrer alle til å signere oppropet.

 

 

Publisert: Publisert: 16.01.2018